“Huisartsgeneeskundige   spoedzorg, overdag en in   avond, nacht en weekend.”

Verslavingszorg

De behandeling van de verslaafde patiënt vindt in de klinische en poliklinische setting plaats door de arts verslavingsgeneeskunde; deze tracht de patiënt met zijn specialistische kennis te helpen met het overwinnen van zijn verslaving.

Onze artsen willen in de keten van verslavingszorg de rol van huisarts invullen; dit kan enerzijds door het verzorgen van de spoedzorg overdag en in Avond-Nacht en Weekend; daarnaast kunnen onze huisartsen reguliere spreekuren verzorgen in de kliniek voor het oplossen van huisartsgeneeskundige vragen.