“Huisartsgeneeskundige   spoedzorg, overdag en in   avond, nacht en weekend.”

Gehandicaptenzorg

Het voorzien van passende medische zorg in instellingen voor gehandicaptenzorg komt door de ontwikkelingen van de huisartsenzorg en het gebrek aan Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG) sterk onder druk te staan.
ANW Zorg Nederland wil met haar huisartsen bijdragen aan de continuiteit en kwaliteit van de zorg voor Gehandicapten in samenwerking met de AVG artsen.