“Huisartsgeneeskundige   spoedzorg, overdag en in   avond, nacht en weekend.”

Arts Verstandelijk Gehandicapten

Als arts verstandelijk gehandicapten (AVG) verleent u zorg aan een bijzondere doelgroep met uiteenlopende problematiek. Denk daarbij onder meer aan: licht verstandelijk gehandicapten (LVG), multi-complex-gehandicapten, mensen met autisme, dementie en psychiatrische of gedragsproblematische vraagstukken. Het is uw streven deze doelgroep optimaal gezond te krijgen en houden. Daarvoor bent u integraal werkzaam op een breed terrein van de geneeskunde (van bijvoorbeeld oogheelkunde en orthopedie tot interne geneeskunde). Vergelijk het wat dat betreft maar met het vak van huisarts of specialist ouderengeneeskunde met als significant verschil dat u zich als AVG verder heeft gespecialiseerd op (bijvoorbeeld) de terreinen psychiatrie, revalidatie, klinische genetica, zintuigstoornissen, epilepsie en andere neurologische stoornissen. U bent verder in staat preventieve geneeskunde toe te passen en geeft advies over medicamenten, vaccinatie en hygiëne. U maakt deel uit van een multidisciplinair team en onderhoudt een netwerk van overige (medische/paramedische) disciplines; zowel binnen de zorgorganisatie als daarbuiten.

U heeft dagelijks spreekuur, schrijft medicatie voor, verwijst cliënten door en verleent eerste hulp bij ongevallen. Daarnaast verricht u periodiek preventief medisch onderzoek (vaccinaties). De nadruk van de werkzaamheden ligt op de intramurale locaties. Ook adviseert u over de juiste toepassing van de wet BOPZ (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).

U neemt deel aan diverse overleggen en bepaalt – samen met anderen – het instellingsbeleid van medische onderwerpen. Bovendien vervult u een belangrijke rol in het multidisciplinair overleg over ondersteunings- en behandelplannen van cliënten. Ook onderhoudt u contacten met familie aangaande de oorzaken en achtergronden van de verstandelijke handicap en het verloop van de ziekte en gezondheid. Telefonische bereikbaarheidsdiensten maken deel uit van uw functie. U krijgt ondersteuning van een team huisartsen en basisartsen die veel ervaring hebben met deze patientengroep en die specifieke nascholingen hebben doorlopen. U bent niet alleen verantwoordelijk voor de behandeling maar brengt ook advies uit aan cliënten, cliëntvertegenwoordigers, professionele begeleiders en andere artsen.

De eisen

Naast een brede medische kennis beschikt u over specifieke knowhow – en affiniteit – aangaande verstandelijk gehandicapten. U dient kennis te hebben van de volgende gebieden:

• oorzaken, preventie, opsporing, behandeling en begeleiding van de verstandelijke handicap syndromen, meervoudige complexe stoornissen, motorische en neurologische stoornissen evenals specifieke verouderingsproblematiek
• specifieke arbeidsgeneeskunde, eetproblemen, slaapstoornissen en niet aangeboren hersenletsel

De werkplek

U werkt doorgaans binnen een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap. Er ontstaan verder steeds meer expertisecentra van waaruit gespecialiseerde zorg wordt geboden. En ook zijn er de nodige poliklinieken en dagvoorzieningen. Cliënten die meer zorg en ondersteuning nodig hebben, verblijven over het algemeen in de instelling zelf of in een woonvoorziening in de wijk.
ANW Zorg Nederland biedt uitstekende vergoedingen.

Sollicitatie formulier

Naam *

E-mail *

Telefoon *

CV uploaden *

Motivatie *