“Huisartsgeneeskundige   spoedzorg, overdag en in   avond, nacht en weekend.”

Over ons

ANW Zorg Nederland is opgezet door huisartsen met veel ervaring in de ouderengeneeskunde en met het organiseren van 24-uurs huisartsenzorg voor bijzondere doelgroepen.
De invulling van de medische zorg in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en somatische zorg in psychiatrische inrichtingen komt steeds meer onder de druk te staan.
Dit is het gevolg van ontwikkelingen in de huisartsenzorg en door het gebrek aan specialisten in deze sectoren.
ANW Zorg Nederland speelt een rol in het opvangen van deze zorg.
Zowel door het invullen van bereikbaarheidsdiensten als door het overnemen van reguliere spreekuren.

Acute zorg 24 uur per dag

Acute zorg is een essentieel onderdeel van de huisartsenzorg. Zowel overdag als ’s avonds, ’s nachts en in het weekend (ANW).
Acute zorg geleverd door huisartsen brengt minder extra diagnostiek en kosten met zich mee dan wanneer dezelfde zorgvragen in het ziekenhuis worden behandeld.
ANW Zorg Nederland levert deze zorg 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Vanuit onze eigen dienstenstructuur leveren wij huisartsen die aanvullend geschoold zijn om zorg te leveren aan bijzondere doelgroepen.

Bijzondere doelgroepen

Bij het verlenen van deze zorg worden de huisartsen geflankeerd door een arts met een in de betreffende discipline gespecialiseerde arts.
De doelgroepen waarop ANW Zorg Nederland zich richt zijn:

Gehandicaptenzorg
Ouderenzorg en Verpleeghuiszorg
Psychiatrische zorg
Verslavingszorg